FAQs Complain Problems

विषयः जानकारी गराईएको बारे ।

प्रस्तुत विषयमा यस प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमद्वारा विभिन्न मितिमा परामर्श सेवा खरिदका लागि जारी सूचनाअनुसार म्याद भित्र पर्न आएका प्रस्तावहरु मिति २०७८/१२/३० गतेको निर्णयानुसार रद्द गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ

Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.