FAQs Complain Problems

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा नव-प्रवर्तन साझेदारी कोषको कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ सम्वन्धी स्थानीय तहका प्रमख / उपप्रमुखहरुलाई अनुशिक्षण कार्यक्रम विरेन्द्रनगर सुर्खेतमा,  चन्दननाथ जुम्लामा, र  मान्म कालिकोटमा सम्पन्न भयो।

  • विरेन्द्रनगर सुर्खेतमा (मिति २०७८।१०।१४)
  • चन्दननाथ जुम्लामा  (मिति २०७८।१०।१७)
  • मान्म कालिकोटमा  (मिति २०७८।१०।१९)
Program Unit
Event Started Date
Event End Date
Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.